http://www.duangden.com
จริยธรรมกับเทคโนโลยี
 


ผศ.ดร.อรรถจินดา ดีผดุง


***

การดำรงชีวิตของคนไทยแต่เดิมมามีลักษณะที่เรียบง่าย แต่พอมาถึงการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน มีการใช้รูปแบบเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ทำให้การดำเนินชีวิตซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยในการรักษาพยาบาล แน่นอนที่สุดเทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อมนุษย์ แต่การใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม ทางคุณค่า ทางสังคม และทางด้านจริยธรรมอย่างชัดเจน

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีแล้วเกิดปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ง่ายนัก กรณีนี้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1992 หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวว่า มีหญิงสาววัย 21 ปี ชื่อ แคเรน ควินแลน (Karen Quinlan) ซึ่งป่วยในสภาพโคม่าอยู่ในโรงพยาบาล ชื่อ St. Claire เมืองเดนวิว มลรัฐนิวเจอซี่ แพทย์ได้พยายามใช้เครื่องช่วยหายใจ ทำให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ เพราะแพทย์ได่วินิจฉัยว่าสมองตายแล้ว และสิ้นหวัง ปัญหาคือการที่เทคโนโลยีซึ่งทำให้คนมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ใครจะเป็นคนตัดสินใจเอาเครื่องช่วยหายใจออก แพทย์ หรือ พ่อแม่ หรือตัวเธอเอง เธอไม่มีสิทธิ์ประท้วง เพราะเธอไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง เรื่องนี้ต้องขึ้นศาล เพื่อขอคำอนุญาตต่อศาลว่า ขอให้เธอได้มีโอกาสตายไปตามธรรมชาติ เรื่องนี้มีผลกระทบอย่างมาก ซึ่งเราไม่เคยพบมาก่อน ถ้าไม่มีเทคโนโลยี แคเรนคงตายไปแล้ว จึงเกิดแนวคิด (Concept) ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเกี่ยวกับการนิยามความตายความตายด้วยสมอง ( Brain Death) ขึ้น สภาวะสมองตายเป็นส่วนสำคัญทำให้มีการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ

ในอดีตเราไม่เคยตระหนักถึงว่า เทคโนโลยีจะมีบทบาทหรือมีอิทธิพลมากมายเพียงใด เพราะฉนั้นเราก็ต้องเริ่มกลับมาประเมินคุณค่าต่าง ๆ เหล่านี้ยังใช้ได้อยู่หรือไม่ เช่นต้องมาทบทวนความเข้าใจเรื่องความตายกันใหม่ สมัยก่อนถ้ายังหายใจอยู่ หัวใจก็ยังเต้นอยู่ ดังนั้นจะต้องเกิดสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาพิจารณาก็คือ ต้องพิจารณาทางด้านคุณค่า (Value Standardization) จะต้องมีการตรวจสอบคุณค่าว่าคุณค่าเดิมที่อยู่กับหลังจากที่มีเทคโนโลยีแล้วนั้น ยังใช้ได้หรือไม่ แค่ไหน เพียงไร

นอกจากนี้ เรื่องการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อให้มีการชะลอความตายแก่คนไข้ หรือจะให้คนไข้มีความทุกข์ทรมานน้อยลงก็ยังมีปัญหา ดังเช่น กรณี Active Euthanasia ยังบทความของเจมส์ เรเชิ่ล (James Rachel) สนับสนุนว่า คนไข้ที่มีความทุกข์ทรมานและไม่มีความหวังแล้วนั้น ควรจะใช้เทคโนโลยี การฉีดยาเพื่อให้เขาตายอย่างสงบ นี่ก็เป็นเรื่องซึ่งเราไม่เคยคิดกันมาก่อน เมื่อไม่มีเทคโนโลยีเราก็ไม่มีการพิจารณาประเด็นเหล่านี้ ควรหรือไม่ที่จะมีการทำ Active Euthanasia ในโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ โรงพยาบาลศิริราช เพราะเป็นการกระทบกระเทือน ต่อความรู้สึกทางจริยธรรมที่มีต่อญาติพี่น้อง

ถ้าสมมติว่าเราเกิดให้มีนโยบายขึ้นมาว่า ต่อไปนี้โรงพยาบาลศิริราช อาจจะมีการเปิดบริการแบบ เอ.ที.เอ็ม. (ATM) คือ เมตตามรณะ จะทำให้มีเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินว่า ควรทำหรือไม่ เป็นสิ่งที่ชอบธรรมหรือไม่ นี่เป็นเพียงการยกตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนกระทบทางด้านการแพทย์ที่พยายามจะยืดชีวิตคนออกไป พยายามให้เป็นซุปเปอร์แมน ซึ่งในความคิดของชาวตะวันตกมีอยู่ตลอดเวลา มีความพยายามที่จะทำให้คนนั้นอยู่ไปตลอด มีการทำมัมมี่เพื่อจะทำให้คนอยู่นาน แต่พุทธศาสนาไม่เป็นเช่นนั้นเลย เราจะเห็นได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็น อนิจจํ ทุกขํ อนตฺตา ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยง ตายแล้วแยกออกไปหมด ทำให้เราแตกต่างตะวันตก เราเตรียมพร้อมที่จะตาย เตรียมพร้อมทำให้จิตประภัสสรก่อนตาย การทำให้จิตประภัสสรนั้นคือทำให้จิตสงบ เหมือนกับคอกกั้นวัวกั้นควาย ตัวไหนที่อยู่ใกล้คอกที่สุดก็จะออกไป นั่นคือเหตุผลว่า เหตุใดเราจึงต้องทำจิตให้ดี เพื่อเราจะได้ตายดี ตายสงบ แต่การใช้เทคโนโลยีนั้นมีปัญหาว่า จะทำให้ตายดีได้หรือไม่

นอกจากการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยแล้ว ยังช่วยในการทำนายโรคและอาการของโรคได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ขณะนี้เทคโนโลยีเริ่มมีส่วนช่วยทำนายความพิการของร่างกาย การตรวจข้อบกพร่องต่าง ๆ ของเด็กที่อยู่ในครรภ์ว่า เด็กมีความพิการทางสมองหรือไม่ แต่ก็มีความยุ่งยากเกิดขึ้น ดังเช่นกรณีหนึ่งซึ่งน่าสนใจมาก เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี คือ มีสตรีผู้หนึ่ง ชื่อ มารีชา ลอเร็นซ์ เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาเมื่ออายุ 41 ปี ก็รู้สึกกลุ้มใจกลัวลูกจะปัญญาอ่อน ก็ให้แพทย์ประจำครอบครัวส่งไปตรวจ แต่ก็พบว่ามีโครโมโซมแปลก ๆ คือ โดยปกติจะมีโครโมโซม XX หรือ XY ถ้าเป็นหญิงก็เป็น XX ถ้าเป็นชายก็เป็น XY หลังจากตรวจก็พบว่ามีโครโมโซม XYY ซึ่งจากการวินิฉัยก็จะพบว่า คนที่มีโครโมโซม XXY นี้ ส่วนใหญ่เป็นโจร ปัญหา คือ แพทย์ควรจะอย่างไรเมื่อทราบเช่นนี้ ควรจะบอกความจริงกับสตรีผู้นี้หรือไม่ ถ้าไม่บอกความจริงอาจจะเกิดองคุลีมาลที่ 3 แพทย์จะต้องรับผิดชอบหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ การมีโครโมโซม XYY นี้ก็ยังไม่แน่นอน อาจจะเป็นการทดลองอยู่ จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องบอกความจริงกับคนไข้ แต่หลักจรรยาบรรณของวิชาชีพแพทย์บอกว่าต้องไม่ทำอันตรายต่อคนไข้ แล้วกรณีนี้เป็นอย่างไร ไม่บอกความจริงก็อาจทำให้คนไข้สบายใจ หรือถ้าบอกความจริงแล้วคนไข้เกิดเป็นลม แล้วจะผิดต่อจรรยาบรรณของแพทย์หรือไม่ ดังนั้น เรื่องเทคโนโลยีนี้ทำได้ทำให้เกิดความสับสนอลหม่านในการตัดสินปัญหาเรื่องจริยธรรมเป็นอย่างมาก

ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเพาะมนุษย์ คือ Cloning แล้วเกิดปัญหาขึ้นมา คือปัญหาเด็กหลอดแก้ว (แต่ที่จริงเป็นเด็กจานแก้วมากกว่า เนื่องจากผสมกันในจานแก้ว) เด็กพวกนี้มีปัญหาหนึ่งซึ่งแพทย์เองไม่สามารถตอบได้ ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ เราพยายามผลิตมนุษย์ให้ได้สายพันธุ์ที่ดี ดังเช่นที่เพลโต้พูดว่า ถ้าคนใดเกิดมาพิการเราก็จับไปโยนทิ้งเสีย ดังนั้นเวลาเวลาที่ทำการผสมแพทย์ก็พยายามคัดเลือกพันธ์ เนื่องจาก sperm กับ ovum ยังเล็กมาก เราจึงใช้จุลหัตถ์เข้าไปแยกส่วนที่เป็นเซลต่าง ๆ เราต้องการแยกสายพันธุ์ที่บกพร่องออกไป เราจะทราบได้อย่างไรว่า ไม่ได้เอาสายพันธ์ที่ดีออกไปด้วย ในประเด็นนี้ถ้าแพทย์ไม่มีจริยธรรมอาจจะสร้างมนุษย์ออกมาเพื่อรับใช้นักการเมือง อาจจะสร้างมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ฉลาดขึ้น อัจฉริยะขึ้นมาได้ ผู้ที่มีลักษณะด้อยอาจถูกคัดออกไม่ให้สืบพันธุ์ต่อไป ซึ่งไม่เหมือนกับการแต่งงานที่ทุกคนมีโอกาสเท่า ๆ กัน บางคนไม่มีโอกาสได้สืบพันธ์ต่อไป

ประการต่อไปก็คือ เทคโนโลยีเกี่ยวผู้มีบุตรยาก (Infertility) ซึ่งมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเช่ามดลูก จะมีการเช่ามดลูก ซึ่งจะกระทบกระเทือนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) อย่างมาก ต่อไปนี้จะมีความคิดว่า ศักดิ์ของความเป็นมนุษย์นี้จะเป็นอย่างไร ผู้หญิงควรจะใช้มดลูกของตนเองเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ ต่อไปในอนาคตอาจจะมีการโฆษณาแข่งขันกัน ซึ่งจะกระทบกระเทือนทางจริยธรรม และถ้าผู้หญิงเจตนาที่จะตั้งครรภ์ โดยตั้งใจจะให้ลูกของตนเองไปอยู่กับผู้อื่น ก็จะกระทบกระเทือนความเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก ในอนาคตผู้หญิงจะไม่ได้เป็นเพียงแม่ของลูกบางคนเท่านั้น แต่จะเป็นการผลิตเพื่อมวลชน (Mass Production) ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก เพราะแนวคิดเกี่ยวกับคำว่าแม่ การเลี้ยงดูลูก การให้นมลูกจะเปลี่ยนไปทันที จะกลายเป็นแม่ผู้ผลิตลูก ต่อไปจะมีลูกหมี ลูกวัว พอเห็นจะพูดว่า " There is my mother! , walking along field." ไม่ใช่แม่ที่เป็นคน แต่เป็นแม่วัวที่อยู่ในทุ่งนา นอกจากนี้ขบวนการให้เช่ามดลูกก็จะทำให้เกิดปัญหาการขายลูก มีการขายมนุษย์ เช่นเดียวกับการมองมนุษย์เป็นทาส มนุษย์ก็จะไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นอีกต่อไป ซึ่งมีผลกระทบทางจริยธรรมในด้านความรู้สึก และอีกประการหนึ่งก็คือว่า ถ้ามีผู้หญิงรับบริการตั้งครรภ์ ผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องเสี่ยง ในเมื่อการตั้งครรภ์ทุกครั้งเป็นการเสี่ยง จะเสี่ยงมากหรือน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การตั้งครรภ์เพื่อรับเงินนี้เป็นความรู้สึกทางด้านศีลธรรม (Moral Sentiment) ซึ่งยากมากที่เราจะแก้ให้หาย

ดังนั้นเทคโนโลยีจึงก่อให้เกิดทางเลือกที่ยากในลักษณะหนีเสือปะจระเข้ (Dilemma) ซึ่งยากต่อการตัดสินใจเลือก และไม่มีสูตรสำเร็จ ไม่มีทฤษฎีที่จะบอกว่าต้องทำเช่นนั้น ต้องทำเช่นนี้ จริยธรรมทางศาสนาก็ไม่เคยพบเทคโนโลยีมากมายเช่นนี้ ฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นทางออกหรือเป็นคำตอบก็คือในประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในแต่ละสถานการณ์ จะต้องมาพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง ๆ เป็นองค์ประกอบ เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา มิใช่ให้เทคโนโลยีมาทำลายมนุษย์ แต่เทคโนโลยีควรจะรับใช้มนุษย์ เพื่อทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีอยู่ต่อไป .

***

ที่มา : วริยา ชินวรรโณ, บรรณาธิการ. (2536). นานาทรรศนะเกี่ยวกับจริยธรรม. ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. .

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 7:30 PM