http://www.duangden.com
โครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
 

***

กรมธนารักษ์ได้กำหนดที่จะจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนี้

* จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก มี ๔ ประเภท ได้แก่

- เหรียญทองคำ ๙๙ % ชนิดราคา ๑๖ , ๐๐๐ บาท

- เหรียญเงิน ๙๙ % ชนิดราคา ๘๐๐ บาท

- เหรียญคิวโปรนิกเกิล ชนิดราคา ๒๐ บาท และ

- เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา ๑๐ บาท

* จัดทำเหรียญที่ระลึก มี ๓ ประเภท ได้แก่

- เหรียญทองคำขัดเงา ๙๙ %

- เหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายธรรมดา และ

- เหรียญที่ระลึกเงิน ๙๙ %

ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขรูปแบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจะเปิดการรับจอง ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ และกำหนดการจ่ายแลก ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

***

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:39 AM