http://www.duangden.com
ส.ค.ส. พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
 


***


สำหรับประชาชนชาวไทยการได้รับพรจากใครๆ คงจะไม่ยิ่งใหญ่ และมากด้วยคุณค่าเท่าพรอันยิ่งใหญ่ขององค์ในหลวง

ในแต่ละปีช่วงเทศกาลปีใหม่ของแต่ละปีสำหรับคนไทยที่จะได้รับความปลาบปลื้มยินดีมาสู่ชีวิต คงจะไม่มีสิ่งใดเกิน “พรพระราชทานปีใหม่แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

กระแสพระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ของทุกๆปี ผ่านทางสถานสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงในช่วงเวลาเที่ยงคืนตรงของวันที่ ๓๑ ธันวาคม จะนำมาซึ่งความปีติยินดีเป็นล้นพ้น แก่พสกนิกรชาวไทยทุกๆคนแล้ว บัตรส่งความสุข หรือ ส.ค.ส. ที่ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ประดิษฐ์ขึ้น และพระราชทานแก่ชาวไทยในคราเดียวกัน ก็นับเป็นสิ่งสูงค่าที่ยังความซาบซึ้งใจมาสู่ปวงชนประชาไทยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ส.ค.ส.พระราช ทานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม ๒๕๒๙ ซึ่งเป็น ส.ค.ส.พระราชทานสำหรับปี ๒๕๓๐ โดยมีเนื้อความและรายละเอียดต่าง ๆ ตามรูป

ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๓๐
ส.ค.ส.ฉบับแรกบริเวณรอบ ๆ ส.ค.ส. ไม่มีการตกแต่งลวดลายใด ๆ ข้อความที่ปรากฏอยู่ มีใจความสั้น กระชับ โดยแรกเริ่ม ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้ ได้พระราชทานให้แก่เฉพาะหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยทรงพิมพ์ ออกจากคอมพิวเตอร์ และแฟกซ์พระราชทานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

นับแต่นั้นมาพระองค์ก็ได้พระราชทาน ส.ค.ส.เรื่อยมาทุกปีโดยทุกข้อความที่ปรากฏอยู่ใน ส.ค.ส.พระราชทานแต่ละปี จะประมวลขึ้นจากสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง โดยมุมหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศชาติต้องประสบในรอบระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้ว่าคำอวยพรดังกล่าวจะเป็นเพียงถ้อยคำสั้น ๆ แต่ก็มากด้วยคุณค่า ความหมายและคติเตือนใจ ที่มุ่งเน้นในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยมีขวัญ กำลังใจ ต่อสู้ และฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอย่างไม่ย่อท้อ

รูปแบบของ ส.ค.ส.พระราช ทาน จากปีแรกซึ่งยังไม่มีการตกแต่งลวดลายใด ๆ เรื่อยมาจนถึงช่วงระหว่างปี ๒๕๓๒-๒๕๓๗ ได้เริ่มมีการประดับประดาเป็นรูปทรง ส.ค.ส. มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลายเส้นตรง เส้นเฉียง รูปดาวต่าง ๆ เก๋ไก๋ จนกระทั่งปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมา ลวดลายที่ปรากฏจะยากขึ้นตามลำดับ มีภาพเครื่องดนตรีหลากชนิด ภาพหัวใจ ภาพประกอบในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นจากฝีพระหัตถ์แห่ง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่า ส.ค.ส.พระราช ทานทุกปี ล้วนมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงจากข้อความ จากลวดลาย หรือแม้กระทั่งสีสันที่ปรากฏ ซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ส.ค.ส. ที่พระองค์พระราชทานในแต่ละปี ล้วนเป็นสีขาว-ดำ ซึ่ง เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการสะท้อนให้คนไทยได้เห็นถึงตัวอย่างของความประหยัด มัธยัสถ์ สิ่งของหลาย ๆ สิ่งแม้จะไม่มีสีสันดึงดูดตา แต่ก็มากมายด้วยความหมาย พระองค์พยายามทำทุกสิ่ง ให้เกิดประโยชน์ตลอดเวลา ทรงรักความเรียบง่าย ยึดมั่นในความหมาย และคุณค่าของสรรพสิ่งเป็นที่ตั้ง มากกว่าจะมองกันที่ความสวยงาม ฟุ้งเฟ้อ

ที่มาของข้อความ : http://www.thaiarea.com/newyearking.sht
ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๓๑


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๓๒


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๓๓


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๓๔


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๓๕


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๓๖


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๓๗


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๓๘


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๓๙


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๔๐


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๔๑


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๔๒


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๔๓


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๔๔


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๔๕


ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๔๖

 

ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๔๗

 

 

"ในหลวงตรัส"ปีใหม่ปีนี้ไม่มี ส.ค.ส.

นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ตนได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์จะพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันปีใหม่ ซึ่งหลังจากที่พระองค์พระราชทานเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสว่า ปีใหม่ปีนี้ไม่ ส.ค.ส.พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะพระองค์ทรงทำงานอย่างหนักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวใต้ที่ได้รับความเดือดร้อน

นายขวัญแก้วกล่าวอีกว่า นอกจากนี้พระองค์ยังทรงตรัสอีกว่า พระองค์ทรงรู้สึกปลื้มใจที่คนไทยไม่ทิ้งกัน เวลาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกัน เป็นเรื่องที่ดีมากๆ ซึ่งการที่คนไทยได้ช่วยเหลือกันครั้งนี้เหมือนเป็นหลักประกันให้พระองค์ว่า เมื่อไรที่พระองค์เดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วย สิ่งที่ทุกคนทำผลบุญก็จะส่งให้กับผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วย ซึ่งพระองค์ทรงตรัสว่า ทรงปลื้มใจคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือทุกคน ไม่รังเกียจว่าเป็นคนชนชาติไหน.

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙๗๙๒.

 

 

ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๔๙

 

ส.ค.ส.พระราชทานปี ๒๕๕๐

 

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Monday 1 January, 2007 5:58 PM