นอกเหนือจากความเจริญงอกงามทางวัตถุซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยสร้างสรรค์ให้แล้ว ประชาชนในสังคมสมควรได้รับการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปด้วยวิวัฒนาการของสังคมจึงจะสมบูรณ์เต็มที่ การพัฒนาทางจิตใจนั้นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อประชาชนได้รับการศึกษาในเรื่องคุณค่าต่าง ๆ ที่มนุษย์ยึดมาประพฤติปฏิบัติ... read more
 
ปรัชญาคืออะไร มีค่าแค่ไหน เป็นปัญหาอยู่ บางคนหวังที่จะได้รับความรู้พิเศษพิศดาร บางคนพิจารณาเห็นเป็นเรื่องของความคิดที่ไร้สาระ บางคิดคิดว่าเป็นผลความพยายามที่มีคุณค่าของคนที่ฉลาดผิดธรรมดา หรือมิฉะนั้นก็ดูแคลนว่าเป็นการพินิจที่เพื้อฝันและไร้ความจำเป็น บางคนเห็นปรัชญาเป็นเรื่องที่พัวพันกับมนุษย์ทุกคน... read more
 
อริยสัจ ไตรลักษณ์ และนิพพาน "เป็นสัจธรรม" ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และได้ทรงแสดงสั่งสอน เรียกได้ว่าเป็น "ธรรมสัจจะ" สัจจะทางธรรมเป็นวิสัยที่พึงรู้ได้ด้วยปัญญา อันเป็นทางพ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนา... read more
 
ทุกปีที่เวียนมาบรรจบในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ก็จะมีการเฉลิมฉลองเป็นประหนึ่งของขวัญที่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระองค์ท่าน มีการจุดเทียนชัยทั่วประเทศสว่างไสวสวยงาม ร่วมสามัคคีกันเปล่งเสียงร้องเพลงสดุดีมหาราชา แล้ววันรุ่งขึ้นคนไทยก็เป็นเหมือนเดิม... read more
 
เว็บไซต์นี้เกิดจากความพยายามของมนุษย์ ตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง ซึ่งพยายามแสวงหาความเข้าใจโลกและตัวเอง ความผิดพลาดทีี่เกิดขึ้นมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของใครนอกจากตัวฉัน และหากมีข้อบกพร่องใด ๆ ฉันขอน้อมรับด้วยความเต็มใจ... read more
 
  กระดานส่งข่าว.
 
 

 
 
สวัสดีคะ...วันนี้
หมายเหตุ
ข้อเขียนบางส่วนในเว็บไซต์นี้
ท่านผู้อ่านสามารถนำไปใช้
อ้างอิงในเชิงวิชาการได้
เพราะเราไม่สงวนสิทธิทางปัญญา
แต่ขอความกรุณา
โปรดอ้างอิงตามสมควร
จะขอบคุณมากคะ.


 
 
 
เว็บไซต์นายร้อยไทย เว็บไซต์นายร้อยไทย
บันไดขั้นแรกสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร
 
ดาวน์โหลด เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
     
เว็บไซต์ศาสนาสิข
เว็บไซต์ศาสนาสิข
เพลงรูปที่มีทุกบ้าน
   
หนังสือแนะนำ
หนังสือของเพื่อน ๆ ตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้ให้แก่สังคม ลองหาอ่านดูนะคะ
nitipongfanclub.com
nitipongfanclub.com
     
   
http://www.emmathai.com/ emmathai.com
 

l หน้าแรก l ภาควิชามนุษยศาสตร์ ม.มหิดล l ศาสนาและปรัชญา l ว่าด้วย...พระพุทธศาสนา l เรารักในหลวง l เกี่ยวกับเรา l แผนผังเว็บไซต์ l  

© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated : Saturday 6 October, 2007 12:56
mail to To contact me, plz mail to webmaster@duangden.com     icq : 19815559      : grunge007@hotmail.com