“สวัสดีประเทศไทย

ขอต้อนรับ

สู่โลกแห่งความเป็นจริง

และยินดีต้อนรับเป็นธรรมดา

จากนี้ไปขอนำคุณสู่

โลกใบเล็ก ๆ ของฉัน”

 
 
 
     
You are the visitor number of my website
Since June 1,2001